ePeda – verkkopedagogian mallinnus -hanke on kuuden Itä-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen verkko-opetuksen kehittämishanke v. 2004-2006.

Hankkeessa tehdään yleisen verkko-opintojakson tuottamisen prosessikuvauksen (1) lisäksi kuvaukset ongelmaperustaisen oppimisen ja projektioppimisen pedagogisista sovelluksista (2) yhdellä verkko-opintojaksolla (3)

 


Keskeistä prosesseissa on kuvata opiskelijalähtöistä opetuksen suunnittelua, jossa olennaista on oppijan aktiivisuus ja oppimisprosessin tukeminen.

Siirry verkkojulkaisuus >>