ePeda-hankkeen tuloksena syntyy:

  • julkinen verkkosivusto, jota voidaan hyödyntää mm. verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen työvälineenä sekä henkilöstökoulutuksessa


  • julkaisu verkkopedagogisista sovelluksista, niiden perusteista, elementeistä ja hankkeen aikana tuotetuista ja toteutetuista verkko-opintojaksoista


  • johtamisen verkko-opintojakso, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana sisältöasiantuntijat, ongelmaperustaisen ja projektioppimisen lähestymistavan tuntijat sekä tekniset toteuttajat.