Ongelmaperustaisen oppimisen sovellus

Suunnittelu

Oppimisprosessi | Ongelmat | Oppaat ja ohjeet | Arviointi

Ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvan verkko-opintojakson suunnittelun lähtökohtana on opiskelijoiden oppimisprosessin hahmottaminen. Suunnittelussa tulee huomioida sekä pedagoginen että tekninen näkökulma. PBL:n tietoverkkosovellusta suunniteltaessa teknisten työvälineiden tulee palvella tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisprosessia. Oppimisprosessin suunnittelussa keskeistä on oppimisen lähtökohtana toimivien ongelmien sekä oppimista ohjaavien oppaiden ja arvioinnin suunnittelu.