Lue lisää

Lisätietoja

 


Projektioppimisen sovellus

Lähtökohta

Pedagogisia lähtökohtia

 • Projektioppiminen soveltuu laajojen kokonaisuuksien oppimiseen
 • Projektioppimisella tarkoitetaan suhteellisen pitkäkestoista, eri tiedonalojen osaamista integroivaa, mielekkäiden ongelmien ympärille rakentuvaa pienryhmässä tapahtuvaa oppimisprosessia, jonka tuloksena on yhteisesti valmistettu tietotuote
 • Keskeistä projektioppimiselle:
  • asiakaslähtöisyys
  • selkeä toimeksianto ja tavoite
  • projektiryhmän perustaminen ja vastuualueista sopiminen
  • tarkka ajallinen kesto
  • projektin kulun seuranta, raportointi ja arviointi