Linkit

Lue lisää VirtuaaliAMK:n oppimisaihio opintojakson oppimateriaalista:
Oppimisprosessiperustainen opetus lähtökohtana, Koli & Silander 2003 >>

Yleinen prosessikuvaus

Suunnittelu

aikataulu | oppimistehtävät | vuorovaikutus | materiaali | ohjaus

Verkko-opintojakson suunnittelu etenee ideointivaiheen perusteella. Suunnittelun lähtökohtana on oppimisprosessin havainnollistaminen osista muodostuvana kokonaisuutena. Havainnollistamista helpottaa oppimisprosessin kuvaaminen visuaalisessa muodossa. Esim. Koli & Silander 2003.

Suunnittelussa huomioidaan

  • opintojakson kokonaistoteutus
  • opetus- ja oppimisprosessin aikataulutus ja hallinnointi
  • vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa
  • oppimateriaalin ja oppimistehtävien rooli oppimisprosessissa
  • opiskelijoiden oppimisen ohjaus ja arviointi
  • teknologisten ratkaisujen ja teknisen tuen organisointi