Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian käyttö

Teollisuus

Metsäteollisuus
Kemianteollisuus
Metalliteollisuus
Yhteenveto

Liikenne

Rakennukset

Kodin energiankäyttö
Lämmönkulutus
Sähkönkulutus
 
 
 
 
 
 
 

Energian käyttö

Suomen energiankulutus on asukasta kohden laskettuna EU-maiden korkeimpia. Tähän vaikuttavat tietyt tekijät, jotka ovat tyypillisiä Suomelle:

- kylmä ilmasto
- suuri pinta-ala
- harva asutus
- runsaasti energiaa kuluttava perusteollisuus
- korkea elintaso

Pohjoisen sijaintinsa vuoksi Suomen ilmasto on EU-alueen kylmin. Pitkä talvi ja kylmä ilmasto lisäävät kiinteistöjen lämmitysenergian kulutusta.

Pinta-alaltaan Suomi on Euroopan viidenneksi suurin maa. Asukkaita Suomessa on kuitenkin vain n. 5,2 miljoonaa, joten pinta-alaan suhteutettuna Suomi on muihin Euroopan valtioihin verrattuna harvaan asuttu maa. Pitkät etäisyydet ja hajanainen asutus lisäävät liikenteestä aiheutuvaa energiankulutusta.

Suomessa on myös runsaasti energiaa kuluttavaa perusteollisuutta. Erityisesti metsä- ja paperiteollisuus käyttää paljon energiaa vaikkakin energiatehokkaasti. Korkeaan energiankulutuksen tasoon vaikuttaa luonnollisesti myös se, että Suomi on korkean elintason maa.
Motiva

Energiankäyttö Suomessa kulutuskohteittain 2002Lähde: Tilastokeskus

Suhteelliset erot näiden neljän sektorin välillä ovat pysyneet samankaltaisina jo 1960-luvulta lähtien.


 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu