Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian Siirto

Sähkön siirto
Lämmön siirto
Polttoaineiden kuljetus
Ympäristövaikutukset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sähkön siirto

Kun sähköä siirretään voimalaitokselta loppukäyttäjälle, voidaan siirtoketju jakaa kahteen eri osaan, sähkön siirtoon ja sähkön jakeluun. Siirtoverkossa sähkön jännite pidetään korkeana, jotta häviöt matkan varrella olisivat mahdollisimman pienet. Jakeluverkoston jännite on taas pienempi ja verkoston rakenne sirompi. Siirtoverkon ja jakeluverkon välillä on sähköasemia, jotka muuntavat jännitteen aina jatkoa varten sopivaksi. Sähkönjakelun häviöt ovat noin 3,5% siirretystä sähköstä.

Jakeluverkosta sähköä jaetaan liittymisjohtojen kautta kuluttajille.

Sähkön siirron ja jakelun periaate:

- Kantaverkko yhdistää Suomen eri alueet ja voimalaitokset toisiinsa. Kaikki voimalaitokset, tuotantotavasta riippumatta, käyttävät kantaverkkoa sähkönjakeluun. Suomen kantaverkko on yhdistetty myös kaikkiin Suomen naapurimaihin.
- Sähköasemat muuttavat sähkövirran jännitteen jatkojakeluun sopivaksi. Pitkille matkoille jännitteen on oltava suuri jotta häviöt olisivat mahdollisimman pienet. Suuren jännitteen haittapuoli on että johtojen ym. rakenteiden on oltava raskaita.
- Keskijänniteverkko siirtää sähköä edelleen lähemmäs loppukäyttäjiä. Verkon jännite on jo huomattavasti pienempi kuin sähkön alkutaipaleella. Keskijännitejohdot ovat tyypillisesti muutamista kilometreistä muutamaan kymmeneen kilometriin.
- Muuntamot muuttavat jännitettä jälleen pienemmäksi. Nyt jännite on enää 230 tai 400V. 230V sähkövirtaa kutsutaan valovirraksi ja 400V sähkövirtaa voimavirraksi.
- Pienjänniteverkkoa voi nähdä useimpien autoteiden pientareilla. Johtojen pituudet tässä verkossa vaihtelee 100-1000m välillä.
- Liittymisjohdot ovat sähkövirran viimeinen reitti kohti kulutuspaikkaa. Liittymisjohto on se johto joka yhdistää rakennuksen sulaketaulun ja pienjänniteverkon toisiinsa.
Lähde: Energia ja ympäristö

 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu