Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian tuotanto

Uusiutuvien
energiaketjut

Vesivoima
Tuulivoima
Aurinkoenergia
Puuteollisuuden
sivutuotteet
Metsähake
Pelletti
Polttopuu
 
 
 

Aurinkoenergia

Aurinko on valtavin energialähde jonka tunnemme. Kaikki tuntemamme energiavarat ovat saaneet energiansa auringosta. Ongelmana näissä aineisiin sitoutuneissa energiavaroissa on polton yhteydessä vapautuvat päästöt. Suoraan auringon säteilystä saatava energia olisi parhaimmillaan erittäin ekologista, lisäksi aurinko paistaa kaikkialle, joten energiaa ei tarvitsisi siirtää pitkiä matkoja. Nykyään aurinkoenergiaa voidaan käyttää menestyksekkäästi pienissä erikoiskohteissa, joihin sähköverkko ei yllä.

Aurinkoenergia voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:

Aurinkolämmön passiivinen hyödyntäminen
Rakennus suunnitellaan ja sijoitetaan niin että auringon lämpöenergia voidaan käyttää parhaiten hyödyksi.

Aurinkolämmön aktiivinen hyödyntäminen
Aurinkokeräimet jotka absorboivat (sitovat) auringon säteilyenergiaa ja muuttavat sitä lämmöksi.

Aurinkosähkö
Valosähköiset kennot (aurinkopaneelit)
- Auringon säteilyenergia muutetaan puolijohdemateriaalin avulla sähköenergiaksi. Kun auringon säteilyenergia kohtaa puolijohdemateriaalin, kennoon muodostuu sisäinen sähkökenttä.  nuoli Lue lisää aurinkosähköstä
Konsentraatiomenetelmä
- Auringon säteilyenergia kohdistetaan peilien avulla tiettyyn pisteeseen, polttopisteessä höyrystetään vettä. Höyrynpainetta hyödynnetään kuten sähköntuotannossa.

Aurinkolämmön käyttö on kasvanut Euroopassa viimeisen viiden vuoden aikana 20-25%. Suurimpia kasvun maita ovat Saksa, Itävalta ja Hollanti. Aurinkosähkön laajamittaisen hyödyntämisen estää kallis hinta ja epätasainen energiansaanti. Kasvua odotetaankin erikoiskohteissa kuten kesämökeillä, veneissä, asuntovaunuissa jne.

Aurinkokennojen valmistaminen vaatii paljon energiaa, lisäksi valmistuksessa syntyy myrkyllisiä kaasuja. Lähde: Energia ja ympäristö, Aurinko-opas

 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu