Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian tuotanto

Uusiutumattomien
enegiaketjut

Maakaasu
Hiili
Öljy
Ydinvoima
Turve

Uusiutuvien
energiaketjut

Vesivoima
Tuulivoima
Aurinkoenergia
Puuteollisuuden
sivutuotteet
Metsähake
Pelletti
Polttopuu

Vaihtoehtoiset
tuotantotavat

Paineistettu
polttotekniikka
Polttokennot
Vetyenergia
Fuusioenergia
Hyötyreaktorit
 
 
 

Energian tuotanto

Energian tuotannossa energialähteiden sisältämää kemiallista, mekaanista tai suoraa energiaa muunnetaan loppukäyttäjälle soveltuvaan muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa energialähteen sisältämän energian muuttamista lämmöksi tai sähköksi. Energialähteiden sisältämää energiaa voidaan muuttaa suoraan myös työksi. Nykyään energia muunnetaan kuitenkin lähes aina sähköksi tai lämmöksi. Lähde: Energia ja ympäristö

Energiantuotanto voidaankin jakaa seuraavasti:

Sähköntuotanto
- Vesivoima
- Tuulivoima
- Ydinvoima

Lämmöntuotanto
- Energialaitokset
- Teollisuusyritykset

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto
- Energialaitoksella polttoaineena esim. hiiltä, turvetta, maakaasua tai haketta joita poltetaan useimmiten höyrykattilassa
- Kutsutaan vastapainevoimalaitoksiksi
- Teollisuudessa ja kaukolämmössä

Primäärienergialähteen hyödyntäminen ja jalostaminen loppukäyttöön soveltuvaan muotoon sisältää monia eri vaiheita. Energian kulkua energialähteiltä loppukäyttöön voidaan kutsua energiaketjuksi. Eri energialähteillä energiaketjut poikkeavat toisistaan. Eräitä energialähteitä voidaan hyödyntää suoraan käyttöön, kun taas toiset vaativat monimutkaisia jalostamistoimenpiteitä.

Seuraavassa muutamien yleisimpien energiavarojen energiaketjuja alkulähteiltä loppukäyttäjille.

 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu