Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian tuotanto

Uusiutumattomien
enegiaketjut

Maakaasu
Hiili
Öljy
Ydinvoima
Turve

Uusiutuvien
energiaketjut

Vesivoima
Tuulivoima
Aurinkoenergia
Puuteollisuuden
sivutuotteet
Metsähake
Pelletti
Polttopuu

Vaihtoehtoiset
tuotantotavat

Paineistettu
polttotekniikka
Polttokennot
Vetyenergia
Fuusioenergia
Hyötyreaktorit
 
 
 

Sähköntuotantoprosessi

Pelkässä sähköntuotannossa eli lauhdutusvoimalaitoksessa polttoaineen kokonaisenergiasta 35-40% muuntuu sähköksi. Nämä voimalaitokset ovat yleensä suuria ja käyttävät fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä ja öljyä.

 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu