Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian tuotanto

Uusiutumattomien
enegiaketjut

Maakaasu
Hiili
Öljy
Ydinvoima
Turve

Uusiutuvien
energiaketjut

Vesivoima
Tuulivoima
Aurinkoenergia
Puuteollisuuden
sivutuotteet
Metsähake
Pelletti
Polttopuu

Vaihtoehtoiset
tuotantotavat

Paineistettu
polttotekniikka
Polttokennot
Vetyenergia
Fuusioenergia
Hyötyreaktorit
 
 
 

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantoprosessi

Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa eli vastapainevoimalaitoksessa polttoaineen energiasisällöstä saadaan hyödyksi noin 75-85% sähkön ja lämmön muodossa. Vastapainevoimalaitoksen etuna on, että polttoaineen energiamäärästä saadaan enemmän hyötyenergiaa pelkkään sähköntuotantoon verrattuna.

 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu