Energiaverkon etusivu
Mistä energiaa Ilmastonmuutos Energian tuotanto Energian käyttö Energian siirto Energiayksiköt
   
 
Energian tuotanto

Uusiutumattomien
enegiaketjut

Maakaasu
Hiili
Öljy
Ydinvoima
Turve
 
 
 

Ydinvoima

Lue tästä taustatekstit!

Ohje! Lisätietoja ketjun eri vaiheista saat klikkaamalla energiaketjuissa esiintyviä kuvan eri osia, tai vain pitämällä hiiren kohdistinta kuvan eri osien päällä.

Uraanipolttoainetta käytetään sähkön tuottamiseen. Kotitaloudet käyttävät ydinvoimasta saatavaa sähköä. Teollisuus on usein ydinvoiman kannalla sen edullisuuden vuoksi. Ydinvoimalla tuotettu energia on sähköenergiaa. Lopullisesti käytetty ydinjäte kapseloidaan ja sijoitetaan usean sadan metrin syvyyteen loppusijoitusvarastoihin. Jälleenkäsittelylaitos muuntaa osan polttoaineesta uudelleen hyödynnettäväksi. Käytetty polttoaine kuljetetaan jälleenkäsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi. Polttoaineen kuljetus energiantuotantolaitokselle. Uraanin erottaminen malmista sekä erotetun uraanin rikastaminen. Polttoaineen valmistus. Uraanimalmi louhitaan avolouhoksista tai kaivoksista.  

Katso tuotantoprosessi!


 
  © Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy, 2003
Koti ja energia Tehtävät Sivukartta Energiaverkon etusivu