Luonnonsuojelu >> Luonnonpuistot >> Esimerkkejä luonnonpuistoista

 
Luonnonsuojelu
 
 
- Luonnonpuistot
- Esimerkkejä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esimerkkejä luonnonpuistoista

Kivatsun luonnonpuisto
Sijaitsee Kontupohjan kaupungin hallintoalueella Karjalan tasavallassa. Se on perustettu 1931 ja sen pinta-ala on 10 880 hehtaaria. Aluetta on suunniteltu laajennettavaksi vielä 5 000 hehtaarilla liittämällä siihen Munozeron arvokkaat metsäalueet. Puiston ympärillä on 6213 hehtaarin suojavyöhyke, jolla on rajoitettu taloudellista toimintaa. Itse puiston alueella pääsy on kielletty ja mitään toimintaa ei sallita.

Kostamuksen luonnonpuisto
Sijaitsee Kalevalan ja Mujejärven alueella Karjalan tasavallassa. Keskushallinto on Kostamuksen kaupungissa. Pinta-alaltaan se on 47 569 ha ja sitä ympäröi 500 metriä leveä suojavyöhyke. Puisto perustettiin 1983 suojelemaan Venäjän Euroopan puoleisen pohjoistaigan luontoa. Yli puolet puiston pinta-alasta on neitseellistä yli-ikäistä metsää. Puiston säännöissä kielletään kaikenlainen alkuperäistä luontoa muuttava toiminta. Alueella ei saa liikkua ilman erityislupaa. Kivatsin ja Sopohan kylien välisellä tiellä kulkeminen on kuitenkin sallittua. Laajennussuunnitelmiin kuuluu 25 000 hehtaarin alueen liittäminen puistoon, joka on metsäpeuran tärkeimpiä elinalueita.

Lapin luonnonpuisto
Lapin luonnonpuisto on perustettu vuonna 1930 ja sillä on biosfääristatus. Puiston pinta-ala on 278436 hehtaaria.

Nišne-Svirskij (Nizhne-Svirski)
Luonnonpuisto sijaitsee Leningradin alueella ja se on perustettu vuonna 1980 luonnonpuistoksi, jolla on federatiivinen status. Vuodesta 1976 alueella oli paikallistason rauhoitusalueen status. Suojelualueen pinta-ala on 41 615 hehtaaria, josta 5000 hehtaaria käsittää Laatokan vesialuetta. Puiston alueella liikkuminen on luvanvaraista ja kaikenlainen taloudellinen toiminta on myös kiellettyä alueella.

Pasvik
Luonnonpuisto sijaitsee Murmanskin alueella ja on perustettu vuonna 1992. Puiston pinta-ala on 14727 hehtaaria.

Petshorno- Ilytshkii (Pechorno-Ilychki)
Luonnonpuisto sijaitsee Komin tasavallan alueella ja se on perustettu vuonna 1930. Puisto käsittää kaksi erillistä osaa, joiden yhteispinta-ala on 721 322 hehtaaria ja suojavyöhykkeen pinta-ala on 497 500. Puistolla on biosfääristatus.

Pineškij (Pinezhski)
Luonnonpuisto sijaitsee Arkangelin alueella ja se on perustettu vuonna 1974. Puiston pinta-ala on 51 522 hehtaaria.

Rdejskij (Rdeyski)
Luonnonpuisto sijaitsee Novgorodin alueella ja se on perustettu vuonna 1994. Luonnonpuiston pinta-ala on 36 922 hehtaaria.