Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu 

 Johdanto

  Muutosilmiöt 
  Liiketoimintajärjestelmä
  Kilpailuetu 
  Sähköinen liiketoiminta
  Ydinprosessit
  Opintokokonaisuus

 


Yritystoiminnan muutosilmiöt

Sisällöstä vastaa
Jouko Isokangas - Oulun seudun ammattikorkeakoulu 

Palaute sisällöstä
jouko.isokangas@oamk.fi

Viime vuosikymmenenä yritystoiminta ja sen organisointi on ollut voimakkaiden muutosilmiöiden kohteena. Muutoksen taustalla ovat vaikuttaneet mm. seuraavat ilmiöt:

  • Erilaistuvat asiakastarpeet
  • Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja monimutkaistuminen
  • Tuotemarkkinoiden kansainvälistyminen
  • Kiristyvä globaali kilpailu
  • Rahavirtojen vapaampi liikkuvuus
  • Teknologian kiihtyvä kehitys
  • Ympäristökysymysten kasvava merkitys
  • Uuden tiedon voimakas lisääntyminen

Muutosilmiöt ovat asettaneet monenlaisia haasteita yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle. Keskeinen suunta kehittämistoiminnalle on ollut se, että yrityksen toiminnan kehittämisen kohde on laajentunut; on siirrytty erillisten tehtävien ja toimintojen kehittämisestä liiketoimintaprosessien kehittämiseen yritysten ja sen yhteistyökumppaneiden muodostamassa verkostomaisessa rakenteessa.

 

  Pohdintatehtävät

  1. Millä tavoin edellä luetellut muutosilmiöt ovat vaikuttaneet yksittäiseen kuluttajaan ja hänen käyttäytymiseensä?
  1. Millä tavoin yritystoiminta mielestäsi muuttuu tulevaisuudessa?

 

Päivitetty:
29.10.2003 Jouko Isokangas, jouko.isokangas@oamk.fi