Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu 

 

 Johdanto

  Muutosilmiöt 
  Liiketoimintajärjestelmä
  Kilpailuetu 
  Sähköinen liiketoiminta
  Ydinprosessit
  Opintokokonaisuus

 


Yritys liiketoimintajärjestelmänä

Liiketoimintaprosessin määrittely

Liiketoimintaprosessit muodostuvat toisiinsa liittyvistä toiminnoista ja tehtävistä, jotka alkavat asiakkaan tarpeesta ja päättyvät asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Liiketoimintaprosesseja ovat esim. tilaus - toimitusprosessi, ostoprosessi, laskutus.

Yritystoiminnan kehittämisen pääsuunnat

Yritystoimintaa leimaa asiakkaan tilauksen ja valmiin palvelun/tuotteen toimituksen välisessä prosessissa pyrkimys

  • asiakaslähtöiseen toiminnan ohjaukseen (imuohjaus) 
  • pieniin varastoihin 
  • nopeaan reagointiin 
  • tilaus - toimitusketjun osapuolten väliseen integraatioon

Liiketoimintaprosessien hallinnassa ja kehittämisessä yrityksen toimintaa tarkastellaan järjestelmänä.

Yritystoiminnan tarkastelua liiketoimintajärjestelmänä on havainnollistettu seuraavassa Kamenskyn (2000) kuviossa.

Kuvio Yritys liiketoimintajärjestelmänä (Kamensky 2000)

Liiketoimintajärjestelmässä on erotettavissa kaksi perusulottuvuutta:

  1. Yrityksen suhde toimintaympäristöön
  2. Yrityksen sisäinen prosessi, joka tuottaa jotakin tuotosta

Erityisesti tietotekniikan ja informaatioteknologian kehitys on voimakkaasti vaikuttanut sekä yrityksen sisäisen prosessin että yrityksen ja sen ulkoisten sidosryhmien väliseen toiminnan organisointiin. Molempia ulottuvuuksien hallinta on noussut tärkeäksi menestymisen ehdoksi liiketoiminnassa ja niiden kehittäminen onkin yksi keskeinen sähköisen liiketoiminnan tavoite.

Päivitetty:
29.10.2003 Jouko Isokangas, jouko.isokangas@oamk.fi