Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu 

 Johdanto

  Muutosilmiöt 
  Liiketoimintajärjestelmä
  Kilpailuetu 
  Sähköinen liiketoiminta
  Ydinprosessit
  Opintokokonaisuus

 


Sähköisen liiketoiminnan määritelmä

Sähköisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan kaikkea avoimien tietoverkkojen - kiinteiden ja langattomien- välityksellä tapahtuvaa kilpailuedun saavuttamiseen tähtäävää toimintaa (Karjalainen 2001, 19). Kilpailuedun saavuttamiseen tähtäävä toiminta voi kohdistua koko yrityksen (tai yrityksien) toimintojen ketjuun tuotettaessa arvoa asiakkaalle.

Arvoketju

Toimintojen yhteensopivuuden tähtäävän kehittämistoiminnan hyvänä viitekehyksenä voi toimia esim. Porterin (1985) esittämä arvoketjumalli.

 

Kuvio Yrityksen arvoketju (Porter, 1985)

Malli kuvaa, kuinka yrityksen (tai yrityksien) eri perustoiminnoista syntyy asiakkaan kokema arvo. Sähköisen liiketoiminnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on kehittää informaation reaaliaikaista välittymistä koko arvoketjussa sekä tehostaa kokonaisvaltaisesti liiketoimintaprosessien toimintaa. Sähköisen liiketoiminnan yhdeksi välineeksi ja toimintaympäristöksi on viime aikoina muodostunut Internet

Päivitetty:
29.10.2003 Jouko Isokangas, jouko.isokangas@oamk.fi