Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu 

 Johdanto

  Muutosilmiöt 
  Liiketoimintajärjestelmä
  Kilpailuetu 
  Sähköinen liiketoiminta
  Ydinprosessit
  Opintokokonaisuus

 


Ydinprosessit ja sähköinen liiketoiminta

Yritykselle muotoutuu menestymisen lähtökohdista strategisesti muita tärkeämpiä liiketoimintaprosesseja, joita kutsutaan ydinprosesseiksi. Ydinprosessit ovat horisontaalisia prosesseja , jotka leikkaavat yrityksen ja sen partnereitten muodostaman rakenteen (usein verkostomainen) ja tuottavat merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. Sähköisen liiketoiminnan tarkoituksena on kehittää erityisesti näitä prosesseja tietoverkkoja hyödyntäen. 

Sähköinen liiketoiminta koskettaa kaikkia yksittäisen yrityksen toimintoja, koska sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen toteuttaminen edellyttää verkottumista partnereiden (toimittajien, alihankkijoiden) ja asiakkaiden kanssa. 

Uusissa verkostomaisissa rakenteissa arvoketjun muodostaa useiden horisontaalisesti toimivien yritysten muodostama ketju. Tässä ketjussa osapuolet tekevät läheistä yhteistyötä mm. tuotteiden kehityksessä, ongelmien yhteisessä ratkaisemisessa ja yhteiseen arvoketjuun liittyvän tiedon jakamisessa.

Sähköinen liiketoiminta voi tapahtua sekä kiinteiden tietoverkkojen että langattomien tietoverkkojen kautta. Kolmannen sukupolven ratkaisujen käyttö liiketoiminnassa tarjoaakin uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksien käyttöön.

 

  Pohdintatehtävät

  1. Mitä on mielestäsi sähköinen liiketoiminta?
  1. Miten olet kohdannut sähköisen liiketoiminnan sovelluksia arkipäivän toiminnassasi?

Päivitetty:
29.10.2003 Jouko Isokangas, jouko.isokangas@oamk.fi