Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu

 Johdanto

  Muutosilmiöt 
  Liiketoimintajärjestelmä
  Kilpailuetu 
  Sähköinen liiketoiminta
  Ydinprosessit
  Opintokokonaisuus

 


Opintojakson kuvaus ja pääsisällöt

Liiketoiminnan kehittäminen opintokokonaisuudessa annetaan perusteet elektronisen liiketoiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Opintokokonaisuudessa keskitytään kuluttajakauppaan ja näkökulma on PK- yrityksen näkökulma.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista osioista:

  • Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja mallintaminen
  • Arvoketjut ja verkostot sekä ansaintalogiikat
  • Asiakkuusajattelu digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Tietoturva ja lainsäädäntö
  • Verkkopalvelun mallintaminen ja rakentaminen

1. Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja mallintaminen-osassa tarkastellaan sähköisen liiketoiminnan vaikutusta yritystoiminnan suunnitteluun ja organisointiin, kehittämisen edellyttämiä teknisiä ratkaisuja, tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä sekä sähköisen liiketoiminnan kehittämisen kokonaisprosessia.

2. Arvoketjut ja verkostot-osassa tarkastellaan sähköistä liiketoimintaa ja sen organisoinnin edellytyksiä arvoketjun, yritysverkostojen sekä ansaintologiikkojen viitekehyksessä.

3. Asiakkuusajattelu digitalisoituvassa toimintaympäristössä-osassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti arvoketjun sekä yritystoiminnan prosessien kehittämistä sähköisessä liiketoiminnassa asiakkuuden näkökulmasta

4. Tietoturva ja lainsäädäntö-osassa tarkastellaan mm. sähköisen liiketoiminnan tietoturvaa ja sen kehittämistä sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Erityisesti tarkastellaan maksamiseen ja sähköiseen asiointiin liittyviä asioita.

5. Verkkopalvelun mallintaminen ja rakentaminen-osassa tarkastellaan perustettavan verkkopalvelun suunnittelu- ja mallintamisprosessia sekä verkkopalvelun käytännön toteuttamista.

Päivitetty:
29.10.2003 Jouko Isokangas, jouko.isokangas@oamk.fi