Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov
etusivu   

 

 Tietoturva

  Tietoturva ja tietosuoja 
  Tietoturvan osa-alueet
  Tietoliikenneturvallisuus
  Tietoturvan kehittäminen

 Lainsäädäntö

  Immateriaalioikeudet 
  Yksityisyyden suoja
  Sopimukset
  Verotus ja tulli

 Sähköinen asiointi

  Sähköinen asiointi 
  Asioinnin tietoturva 
  Tunnistaminen
  Tehtävät

 Maksaminen

  Maksujärjestelmät
  Sähköinen raha
  Rahakortti
  Verkkotilisiirto
  Luottokortti
  Muita menetelmiä
  Tehtävät

 


Sähköinen asiointi

Valtiovarainministeriö määrittelee sähköisen asioinnin valtionhallinnon tietoturvallisuuskäsitteistössä (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, 2000) seuraavasti:

Sähköinen asiointi
Asian hoitaminen tai ostosten teko tietoverkossa tarjottua palvelua käyttäen. Asiointipalvelun tarjoaja voi olla esimerkiksi viranomainen, rahalaitos tai verkkokauppa.

Asiointi
Kestoltaan rajattu vuorovaikutus asiakkaan ja palveluntuottajan tai tämän edustajan kesken asiakkaaseen liittyvän kaupallisen tai hallinnollisen palvelun saamiseksi tai velvollisuuden täyttämiseksi.

Huom. Toisin kuin esim. tietopalvelu, asiointi ei yleensä voi olla anonyymiä.

Sähköinen asiointi lisää mahdollisuuksia julkisten palvelujen kehittämiselle. Tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset voivat hoitaa tietoverkon kautta monia sellaisia lupa-, hakemus-, ilmoitus- ja tarkastusasioita, jotka nykyään vaativat henkilökohtaista asiointia.

Euroopan unioni on julkaissut eEurope 2002- ja eEurope 2005- (Tietoyhteiskunta kaikille) toimenpideohjelmat. Tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla sekä tietoturvallisen laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen.

 Sähköisen asioinnin kehittämisen tavoitteena voidaan pitää:

 • kustannustehokkuutta
 • yhteensopivuutta olemassa olevien palvelujen kanssa
 • tietoturvallisuutta

Sähköistä asiointia tapahtuu eri toimijoiden välillä, kuten alla olevasta kuvasta voidaan havaita:

 • kuluttaja – yritys
 • yritys – viranomainen
 • kuluttaja (kansalainen) - viranomainen
 • yritys - yritys
 • viranomainen – viranomainen
 • kuluttaja – kuluttaja

Kaavio 1. Asioinnin osapuolet

Edellisten lisäksi voidaan tarvita sähköisen asioinnin mahdollistavien tukipalvelujen tarjoajia.

Asiakkaan luottamus palveluntarjoajaan on asiointipalvelun elinehto. Luottamus voidaan varmistaa osapuolten vahvalla tunnistamisella sekä varmuudella siitä, ettei kukaan ulkopuolinen pääse käsiteltäviin tietoihin käsiksi tiedonsiirron, käsittelyn eikä säilytyksen aikana.

Pohdintatehtävät

 1. Pohdi millaista sähköistä asiointia tapahtuu eri toimijoiden välillä ja mitä etua sillä voidaan saavuttaa?

 2. Mitä esteitä näet sähköisen asioinnin laajenemiseen?

 

Päivitetty:
29.10.2003 Jari Uimonen, jari.uimonen.ncp.fi