Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov
etusivu   

 

 Tietoturva

  Tietoturva ja tietosuoja 
  Tietoturvan osa-alueet
  Tietoliikenneturvallisuus
  Tietoturvan kehittäminen

 Lainsäädäntö

  Immateriaalioikeudet 
  Yksityisyyden suoja
  Sopimukset
  Verotus ja tulli

 Sähköinen asiointi

  Sähköinen asiointi
  Asioinnin tietoturva 
  Tunnistaminen
  Tehtävät

 Maksaminen

  Maksujärjestelmät
  Sähköinen raha
  Rahakortti
  Verkkotilisiirto
  Luottokortti
  Muita menetelmiä
  Tehtävät

 


Maksaminen

Tehtävä

Saat PK-yrityksen toimitusjohtajalta tehtävän selvittää ja raportoida eri maksujärjestelmien soveltuvuudesta yrityksen kehittämän uuden palvelutuotteen myymiseen verkon välityksellä. 

a) Tee ensin kuvaus siitä, mitä yritys aikoo myydä verkon välityksellä ja kenelle. Kuvaa ainakin seuraavat tiedot: kuvaus palvelusta, hinta ja velotusperusteet, myyntimäärät, asiakkaat/kohderyhmät.

b) Arvioi eri maksumenetelmien soveltuvuutta tähän palveluun. Käytä arvioinnissa hyödyksi seuraava Sähköisen kaupankäynnin aapisessa (TIEKE, 2001) esitettyä tarkistuslistaa maksutavan valintaan vaikuttavista tekijöistä:

  • Ovatko asiakkaat yrityksiä vai kuluttajia?
  • Ovatko asiakkaat kotimaisia vai ulkomaisia?
  • Mitkä ovat asiakaskunnan käyttämät maksutavat?
  • Miten maksutapa vaikuttaa koko kauppatapahtuman sujuvuuteen?
  • Kuinka suuret maksutavan kulut ovat suhteessa tuotteen tai palvelun hintaan ?
  • Tapahtuuko toimitus ja maksu samanaikaisesti (luottoriski)?
  • Liittyykö maksamiseen valuuttariskiä?
  • Liittyykö maksutapaan turvallisuusriskejä ja onko ne huomioitu?
  • Onko sähköisten maksutavan yleistymisestä varmuus?
  • Onko mahdollinen rahan palautus sujuvaa?

c) Tee perusteltu esitys maksumenetelmästä tai menetelmistä, jotka tulisi ottaa käyttöön.

Päivitetty:
29.10.2003 Jari Uimonen, jari.uimonen.ncp.fi