Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov
etusivu   

 

 Tietoturva

  Tietoturva ja tietosuoja 
  Tietoturvan osa-alueet
  Tietoliikenneturvallisuus
  Tietoturvan kehittäminen

 Lainsäädäntö

  Immateriaalioikeudet 
  Yksityisyyden suoja
  Sopimukset
  Verotus ja tulli

 Sähköinen asiointi

  Sähköinen asiointi 
  Asioinnin tietoturva 
  Tunnistaminen
  Tehtävät

 Maksaminen

  Maksujärjestelmät
  Sähköinen raha
  Rahakortti
  Verkkotilisiirto
  Luottokortti
  Muita menetelmiä
  Tehtävät

 


Sähköisen asioinnin tietoturva

Tietoturva on sähköisen asioinnin perusedellytys. Koska asioinnissa yleensä käsitellään luottamuksellista tietoa, asettaa se korkean vaatimuksen tietoturvalle. Henkilötietolaki ja muu lainsäädäntö rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja määrittelee reunaehdot asiakkaiden tietojen käsittelylle. 

Kansallisessa tietoturvakatsauksessa (Tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunta, 2002) esitetään näkemys tietoturvan kehittämisen tavoitteista ja saavutettavista hyödyistä. Alla olevassa kuvassa esitetty malli soveltuu hyvin sähköisen asioinnin ja tietoturvan välisen yhteyden kuvaamiseen. Tietoturvan avulla voidaan saavuttaa asiakkaiden luottamus asiointiin.

Kaavio 2. Tietoturvan tavoitteet (Tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunta, 2002)

Turvallisuusvaatimus ei saa estää tarpeellisten asiointipalvelujen rakentamista. Huolellisella suunnittelulla tietoturva voidaan huomioida asioinnin koko elinkaaressa. Palvelun tarvetta kartoitettaessa tietoturva on mukana yhtenä kriteerinä. Tämän jälkeen tietoturva on olennainen osa palvelun määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta. Palvelun käyttö- ja ylläpitovaiheessa tietoturvaa seurataan, ylläpidetään ja päivitetään. Elinkaaren lopussa, kun palvelu poistetaan käytöstä, tulee vielä varmistua, ettei luottamuksellista tietoa joudu vääriin käsiin.    

Asioinnin tietoturvan kehittäminen on kokonaisvaltaista toimintaa, joka ei saa jäädä vain yksittäisen palvelun suojaamiseksi. On tarkasteltava fyysisen ympäristön ja infrastruktuurin, taustajärjestelmien ja tietoliikennejärjestelmien tietoturvan taso ja tehtävä niihin tarvittavat korjaukset. Vasta tämän jälkeen keskitytään varsinaisen asiointipalvelun tietoturvaan liittyviin yksityiskohtiin.

Pohdintatehtävä

  1. Millä konkreettisilla keinoilla voidaan edistää kuluttajan luottamusta sähköiseen asiointiin?

 

Päivitetty:
29.10.2003 Jari Uimonen, jari.uimonen.ncp.fi