Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov
etusivu   

 

 Tietoturva

  Tietoturva ja tietosuoja 
  Tietoturvan osa-alueet
  Tietoliikenneturvallisuus
  Tietoturvan kehittäminen

 Lainsäädäntö

  Immateriaalioikeudet 
  Yksityisyyden suoja
  Sopimukset
  Verotus ja tulli

 Sähköinen asiointi

  Sähköinen asiointi 
  Asioinnin tietoturva 
  Tunnistaminen
  Tehtävät

 Maksaminen

  Maksujärjestelmät
  Sähköinen raha
  Rahakortti
  Verkkotilisiirto
  Luottokortti
  Muita menetelmiä
  Tehtävät

 


Tieliikenneturvallisuus

Salaisen avaimen menetelmä

Salauksessa, joka perustuu salaiseen avaimeen (Secret Key), samaa avainta käytetään sekä viestin salaamiseen että salatun viestin avaamiseen. Tätä kutsutaan myös symmetriseksi salaukseksi. Itse salaus on matemaattinen algoritmi, jossa avaimena toimii pitkä luku. Avaimen pituus eli luvun bittien (merkkien) lukumäärä vaikuttaa salauksen vahvuuteen. Pitkän avaimen murtaminen nykytekniikalla on hidasta. Algoritmit eli menetelmät ovat julkisia, mutta muutoin niistä ei voi päätellä käytettyä avainta yhdessä salatun viestin kanssa. Salaisen avaimen järjestelmässä ongelmana on yhteinen avain, joka pitää olla kummallakin osapuolella tiedossa. Avaimen joutuessa vääriin käsiin, myös tiedot eivät ole enää salassa.

Julkisen avaimen menetelmä

Salaamiseen ja purkamiseen julkisen avaimen (Public Key) eli asymmetrisessä salauksessa käytetään eri avaimia. Salausohjelmat luovat julkisen ja salaisen avaimen erikseen. Julkinen avain annetaan kaikille vastapuolille ja salainen avain pidetään salassa muilta. Salaus ja purku ovat monimutkaisia matemaattisia algoritmeja. Lähettäjä ei voi purkaa viestiä enää sen jälkeen, kun hän on sen lähettänyt. Vain vastaanottaja voi purkaa viestinsä omalla salaisella avaimellaan. Siis algoritmi ja julkinen avain eivät paljasta vastaanottajan salaista avainta. Julkisen avaimen menetelmässä ei tarvitse toimittaa mitään salassapidettävää toiselle osapuolelle, vaan se voidaan toimittaa vaikka normaalissa sähköpostissa.

Digitaalinen allekirjoitus

Digitaalinen allekirjoitus (Digital Signature) on julkisen avaimen menetelmän sovellus, jolla voidaan varmistaa viestin eheys ja lähettäjän alkuperä.  Alkuperäinen viesti ja saatu allekirjoitus lähetetään vastaanottajalle salattuna.

Sertifikaatit ja varmentajat

Digitaalinen allekirjoitus ja julkisen avaimen menetelmä perustuvat julkisen avaimen käyttöön. Avaimen käyttö varmistaa sen, ettei kukaan ulkopuolinen voi muuttaa tai lukea viestejä. Lähettäjää ei sen sijaan voida varmistaa, että hän on juuri hän, joka sanoo olevansa. Sertifikaatti sitoo käyttäjän ja hänen julkisen avaimensa yhteen. Sertifikaatin myöntää aina jokin kolmas luotettava osapuoli (TTP, Trusted Third Party), jota kutsutaan varmentajaksi (CA, Certification Authority). Sertifikaatin myöntäjä tarkistaa sitä antaessaan saajan henkilöllisyyden allekirjoittaen sertifikaatin omalla salaisella avaimellaan. Sertifikaattia ei siten siis voida jälkeenpäin muuttaa. Kokonaisuus on nimeltään julkisen avaimen infrastruktuuri (Public Key Infrastructure, PKI).

Varmenneorganisaation tehtävät

- avainten generointi
- käyttäjien rekisteröinti
- julkisten avainten ja sertfikaattien julkaiseminen
- sulkulistojen päivitys

Suomessa Luottokunta välittää verkossa maksamisessa käytettävää SET -sertifikaattia. Väestörekisterikeskus yhdessä muiden viranomaisten kanssa on luonut PKI-järjestelmän, jossa yksityinen henkilö saa julkisen avaimen ja sertifikaatin käyttöönsä hankkimalla sähköisen henkilökortin.
Key Escrow on toimintamalli, jossa salainen avain on luovutettu kolmannen osapuolen haltuun esim. poliisille. Lakiin perustuvin oikeuksin tuomioistuimen päätöksellä poliisi voi käyttää salaista avainta ja purkaa viestit rikostapauksissa.

IP-osoite

IP-osoite yksilöi jokaisen internetiin kytketyn laitteen muista verkon laitteista. Jokaisella laitteella on siis oma 32-bittinen IP-osoite (Ipv4). IP-osoite kirjoitetaan neljänä desimaalisena kokonaislukuna 0...255 ja luvut erotetaan toisistaan pisteellä esim. 226.786.54.03.

Koneen IP-osoite voi olla staattinen tai dynaaminen. Dynaamisen IP-osoitteen toimituksista huolehtii DHCP-protokolla (Dynamic Host Configuration Protocol).

Porttinumero

TCP- ja UDP-protokollien yhteydessä käytetään portia tai porttinumeroa. IP-osoite kertoo mille koneelle lähetys l. paketti on tarkoitettu. Porttinumero taas kertoo mille palvelulle lähetys ohjataan (www, meili, telnet jne). IP-osoitetta ja porttinumeroa kutsutaan yhdessä soketiksi (socket).

Linkki:
Tutustu Tietotekniikan peruskäsitteiden verkko-oppimateriaaliin seuraavan linkin kautta http://www.internetix.fi

Tietoturvan tekniikoita:

Palomuuri - wirefall

VPN-tekniikka - Virtual Private Network

SSH www.ssh.com

SSL (Secure Sockets Layer)

Tehtävä: Hae määritelmät ylläoleville käsitteille. Kerro myös, milloin tarvitset niitä Internetissä toimiessasi. Käytä apunasi lähdekirjallisuutta ja Internetiä.
Toteutus: Yhteistoiminnallinen oppimistehtävä tai ryhmätyö.

Turvallinen sähköposti:

Tavallisessa sähköpostissa ei käytetä minkäänlaista salausta. Sähköposti voidaan salata mm. joko S/MIME:llä (Secure/Multipurpose Internet Extensions) tai PGP:llä (Pretty Good Privacy).

S/MIME www.rsasecurity.com/standards/smime
Outlook 98/2000 sisältää tuen S/MIME-salaukselle. Lisäksi tarvitaan digitaalinen tunnus, jonka saa hankkimalla vaikkapa sähköisen henkilökortin. S/MIME vaatii siis sertifiointiosapuolen.

PGP www.pgpi.com
PGP on S/MIME:n kilpailija. Se on ilmainen ja sitä voidaan käyttää Outlookissa samoin kuin S/MIME:a. PGP ei vaadi sertifikointiosapuolta, vaan ohjelman asennuksen yhteydessä luodaan avaimet. Avainten hallinta perustuu paikallisiin avainrenkaisiin, itse voi valita julkisen avaimen toimittajan. Ammattimainen tai kaupallinen tiedonsiirto vaatii kuitenkin varmentajan. Outlook salaa viestin sitä lähetettäessä vastaanottajan julkisella avaimella. Salaaminen ei onnistu ellet tiedä vastaanottajan julkista avainta. Saadessasi omalla julkisella avaimella salattua postia, viestin saat selväkieliseksi salasanallasi.

Virukset:

Tietoturvan tärkeä osa ovat virukset. Ne ovat tietokoneohjelmia, jotka on ohjelmoitu leviämään tietokonesta toiseen. Ensimmäinen tietokonevirus Brain havaittiin jo vuonna 1986, jolloin pakistanilaiset veljekset Basit ja Amjad Alvi laativat sen ikuistamalla myös nimensä viruksen ohjelmakoodiin. Nämä esihistorialliset DOS-virukset jaettiin lohkoviruksiin ja ohjelmaviruksiin, joista lohkovirukset levisivät levykkeiden välityksellä. Ensimmäinen virus Brain oli myös lohkovirus. Windows -käyttöjärjestelmän tulo ajoi DOS-virukset vähitellen sukupuuttoon 1990-luvun puolivälin tienoilla. Windows -sovellusohjelmien myötä alkoivat ilmestyä kuitenkin makrovirukset, jotka levisivät tiedostojen välityksellä. Makroviruksia tehtailtiin sovelluksen makrokieltä käyttäen. Tietoliikenneyhteyksien käytön lisääntyessä yritysten välillä, myös makrovirukset muodostivat riesan 1990-luvun loppupuolella.

Melissa -niminen virus oli ensimmäinen sähköpostivirus. Se sai alkunsa 1999 alt.sex -keskusteluryhmään lähetetystä viestistä, joka sisälsi Word-dokumentin sisältämän Melissa -viruksen. Virus toimi Outlook 97/98 sähköpostiohjelmassa ja Word 97/2000 tekstinkäsittelyohjelmassa.Kun lukija avasi viestin, lähetti Melissa itsensä tiedostoliitteenä 50 ensimmäiseen sähköpostin osoitekirjasta löytyneeseen osoitteeseen. Tiedostoliitteenä se lähetti eteenpäin käyttäjällä paraillaan auki olevan tiedoston. Sähköpostin käytön yleistyminen on tuonut tullessaan yhä vaikeammin torjuttavia liitetiedostojen kautta tai viestistä leviäviä viruksia.

Mato

Mato leviää itsekseen kirjoittamalla kopion itsestään paikkaan, josta se pääsee suoraan ajettavaksi. Mato saattaa myös kopioitua järjestelmän sisällä. Mato ei yleensä tuhoa tiedostoja, vaan kuormittaa vain tietokoneen levy- ja muistitilaa sekä kuormittaa tietoliikenneyhteyttä. Varsinainen virus tarvitsee isännän kuten levykkeen tai tiedoston, mutta mato eroaa viruksesta leviämällä kopioimalla itseään. Ensimmäinen mato oli vuonna 1988 Robert Tappan Morrisin kirjoittama Morris-mato.

Troijalaiset eli takaoviohjelmat

Troijalaiset eivät levitä itseään kuten virukset ja madot, vaan ne naamioivat todellisen luonteensa ja antavat käyttäjän levittää itseään. Sähköpostilla tai lähiverkosta lähetetty ohjelma saattaa esittää esim joulutervehdyksen ja samalla jättää jälkeensä jonkin vakoilu-  taikka takaoviohjelman. Takaovi tarkoittaa porttia, jonka alkuperäinen tekijä piilottaa ohjelmaansa. Myöhemmin hän sitten voi ottaa ohjelmansa käyttäjän eli uhrinsa tietokoneen jopa lähes täysin haltuunsa.

Virusten torjunta

Tehokkain tapa suojautua viruksilta on virustorjuntaohjelmien käyttö. Virustorjunta voi sijaita palomuurissa, postipalvelimessa tai omassa työasemassa. Palomuurin virussuoja tarkistaa saapuvan liikenteen kuten ohjelmat ja java-appletit. Tiedostojen pakkaus vaikeuttaa kuitenkin palomuurissa olevaa viruksentorjuntaa. Sähköpostipalvelimessa ajettu virustarkistus on varma tapa suojautua viruksilta, salattua sähköpostia virustorjunta ei kuitenkaan pysty tarkistamaan. Työasemalla toimiva virusohjelma tutkii tiedostoliitteet ennen käyttäjän ehdittyä niitä avaamaan, torjunta kohdistuu myös purettuihin salattuihin viesteihin. Virustorjuntaohjelmat on päivitettävä
aina tuoreimpaan, vaikka nekään eivät pysty torjumaan aina uusinta virustulokasta.

Linkkejä:

http://www.f-secure.fi
http://www.virusbtn.com
http://www.uta.fi/laitokset/virus/index-sf.html
http://www.hackfix.org
http://www.vmyths.com

Päivitetty:
29.10.2003 Helena Tirronen, helena.tirronen@tamk.fi